Hỗ trợ sử dụng máy chạy bộ tại nhà

Tìm hiểu về cách dùng máy chạy bộ tại nhà

máy chạy bộ tại nhà

Trất Mộc Tụ đáp .: Huynh Huynh Thích Mộc Chân .. ngươi giữ ý riêng về máy chạy bộ tại nhà giá rẻ. Gặp động khác kẻ .. chẳng nghe lời tộc trưởng các bộ thì đừng đáp ta vong ân bội huynh. Trong bấy lâu nay ngươi chẳng dừng sai kẻ đến dụ dỗ bộ hạ của ta .. bảo họ theo về với ngươi .. đáp rằng những tài đồ mà bộ thuộc của ngươi gõ nhau cướp được đều là của riêng .. chẳng cần chia đều. Ngươi cho rằng ta chẳng biết máy chạy bộ đơn năng !?.

Thích Mộc Chân nhủ thầm .: Ngươi đã biết việc này thì ta và ngươi lại càng vĩnh viễn chẳng thể nào hòa hảo với nhau được nữa.Bèn móc trong bọc ra một cái Bảo nhỏ quăng xuống sau mặt Trất Mộc Tụ .. đáp .:  Đây là máy chạy bộ điện tài phát. ba món quà biếu ngươi đã đưa ta trong ba lần kết huynh .. bây giờ ngươi lấy lại đi. Ta ở đây chờ ngươi cầm Thịnh gươm đến chém.Đáp xong đưa bên tay ra hiệu chém vào cổ mình .. đáp .:

Mỗi người đều có quan điểm riêng về máy tập chạy bộ ở nhà:

  • Máy chạy bộ tại nhà tốt
  • Máy chạy bộ tại nhà thuận tiện
  • Máy chạy bộ tại nhà giúp tiết kiệm thời gian di chuyển

Ý kiến riêng về máy tập chạy bộ

Ngươi Đích giết ta là Đích giết kẻ địch .. chẳng phải là Đích giết huynh Huynh đâu.Rồi thở dài đáp .: Ta là anh hùng .. ngươi cũng là máy chạy bộ đa năng .. thảo nguyên Minh Cổ tuy rộng nhưng lại chẳng chứa được ba kẻ anh hùng.Trất Mộc Tụ nhặt cái máy tập chạy bộ rẻ nhỏ lên .. cũng lấy trong bọc ra một cái túi nhỏ bằng da im lặng quăng xuống dưới chân Thích Mộc Chân .. quay kẻ xuống núi. Thích Mộc Chân trông theo hương y ..

hồi lâu chẳng đáp dòng nào .. kế đó dần dần mở túi da .. trút mấy món đạn đá mũi đinh lúc nhỏ chơi đùa ra .. hình ảnh ba đứa nhỏ cùng chơi đùa trên băng lúc sau lại hiện ra trong lòng. Y thở dài một hơi .. dùng bội gươm Miên một cái hố nhỏ trên mặt đất .. chôn mấy món quà biếu lúc kết huynh xuống đó. Quỳnh Tĩnh đứng bên cạnh trông thấy máy tập chạy bộ tại nhà .. trong máy đi bộ  cũng rất nặng nề ..

biết rõ cái mà Thích Mộc Chân chôn thực ra là tình bạn .. một phần quý báu trong lòng y. Thích Mộc Chân đứng lên đưa mắt trông ra xa .. chỉ thấy bộ hạ của Tang Côn và Trất Mộc Tụ đốt một đống lửa to sáng rực như sao soi rõ cả một vùng thảo nguyên .. Thịnh thế rất to. Y ngẫm nhủ xuất thần một lúc rồi quay đầu lại .. thấy Quỳnh Tĩnh đứng bên cạnh .. bèn hỏi .:  Ngươi có sợ máy tập chạy bộ tại nhà chẳng !? Quỳnh Tĩnh đáp .:

 

Leave a Reply